2018. április 13., péntek

Svéd nyelv I. kötet 1. lecke


Det här är en bokHanganyag:Szószedet, nyelvtan:

 det här
 ez
 är
 van (létige)
 en, ett
 határozatlan névelő
 en bok
 könyv
 en penna
 toll
 en tavla
 kép
 en matta
 szőnyeg
 en bil
 autó
 inte
 nem (tagadószó)
 ett tåg
 vonat
 en cykel
 bicikli
 ett flygplan
 repülőgép
 en blomma
 virág
 ett träd
 fa
 en pojke
 fiú
 en flicka
 lány
 ja
 igen
 en dörr
 ajtó
 också
 is
 nej
 nem
 ett fönster
 ablak
 ett bröd
 kenyér
 smör
 vaj
 en smörgås
 szendvics
 ett äpple
 alma
 ett bär
 bogyó

Nyelvtan:

1. En- és ett-típusú szavak

A svéd nyelvben a főnevek előtt van egy határozatlan névelő: en vagy ett. Ezért azt mondjuk, hogy a főnevek en- vagy ett-típusú szavak.

 en-típus
 ett-típus
 en flicka
 en bok
 en bil
 ett tåg
 ett träd
 ett äpple

en, ett = határozatlan névelő (obestämd artikel). A magyar nyelvben az "egy" névelőnek felel meg.

2. Tagadószó

Det här är inte en pojke.
Tagadószóként a svéd nyelvben az inte szót használják. Az ige után következik.

3. Kérdő mondat

Det här        är          en bil.
 (alany)   (állítmány)

      Är        det här en bil?
(állítmány)   (alany)

Általában az alany kezdi a mondatot, vagyis az alany az állítmány előtt van. Kérdőmondatnál ez a sorrend felcserélődik, az állítmány van az alany előtt.

Är det här en bok?     Ja, det är en bok.
                                   Nej, det är inte en bok.

Kérdésre adott igenlő válasz esetén a mondatot ja szóval kezdjük, tagadó válasznál a mondat nej szóval kezdődik. Tagadó válasznál ezen kívül a mondatban még az inte szócskát is kell használni.

Figyelni kell arra, hogy a kérdő mondat végének intonációja emelkedő (mint a magyarban).

Számok:

1 = en, ett
2 = två
3 = tre
4 = fyra
5 = fem
6 = sex
7 = sju
8 = åtta
9 = nio
10 = tio
11 = elva
12 = tolv
13 = tretton
14 = fjorton
15 = femton
16 = sexton
17 = sjutton
18 = aderton, arton


+ feladatok: