2018. április 13., péntek

Svéd nyelv I. kötet 10. lecke


Hemma i köket
Hanganyag:
Szószedet, nyelvtan: 


 baka, bakar
 süt
 en bulle, -n, -ar, -na
 kalács
 bli, blir
 lesz
 vackert
 szépen
 brun, -t, -a
 barna
 en ugn, -en, -ar, -na
 sütő
 modern, -t, -a
 modern
 en elspis, -en, -ar, -na
 villanytűzhely
 rymlig, -t, -a
 tágas, bő
 bra
 jó, jól
 en källare, -n, -, -na
 pince
 vänta, väntar
 vár
 skicka, skickar
 küld
 ett brev, -et, -, -en
 levél
 ett frimärke, -t, -n, -a
 bélyeg
 vara slut
 elfogyott
 post, -en
 posta
 litet grand
 kevéssé, kissé
 Sverige
 Svédország
 med flyg
 légi úton, repülővel
 veta, vet
 tud
 väl
 talán; jól
 omkring
 körülbelül, nagyjából
 då
 akkor, hát
 nästan
 majdnem
 alltid
 mindig
 hungrig, -t, -a
 éhes
 en banan, -en, -er, -na
 banán
 en frukt, -en, -er, -na
 (egy) gyümölcs
 frukt, -en
 gyümölcsök
 flitig, -t, -a
 szorgalmas
 flitigt
 szorgalmasan
 ur
 -ból, -ből
 ännu
 még
 warm, -t, -a
 meleg
 en till
 még egy
 inte mera
 már nem
 törstig, -t, -a
 szomjas
 vatten, vattnet
 víz


1. A többes számú névszók határozott módja

A névszóknál nem csak egyes számban, hanem többes számban is van határozott és határozatlan ragozási mód. A többes szám határozott módjának képzését (a különböző ragozási típusoknál) mutatja meg ez a lenti táblázat.

 Egyes szám
 Többes szám
 határozatlan
 határozott
 határozatlan
 határozott
 1. en gata
 gatan
 gator
 gatorna
 2. en bil
 bilen
 bilar
 bilarna
 3. en kund
 kunden
 kunder
 kunderna
 4. ett äpple
 äpplet
 äpplen
 äpplena
 5. ett hus
 huset
 hus
 husen
     en arbetare
 arbetaren
 arbetare
 arbetarna

Jag har tre böcker. Böckerna är trevliga. - Van három könyvem. A könyvek szórakoztatóak.
Är flickorna hemma? - A lányok otthon vannak.

Többes szám határozott módját akkor használják, ha egy korábban említett, vagy a beszédpartnerek között már ismert személyekről, tárgyakról, vagy dolgokról van szó.

Hur många skivor har du? - Hány lemezed van?
Jag har arton skivor. - Tizennyolc lemezem van.

Figyelem!!! A számnevek (kettőnél több) és a månganågra (sok, néhány) névmások után a többes számú névszók mindig határozatlan módban állnak. 

2. A melléknevek ett-típusú alakját határozószóként is használhatjuk. A melléknév a "milyen?" kérdésre válaszol, a határozószó a "hogyan?" kérdőszóra.

 melléknév
  határozószó
 Hurdan är hon?
 Milyen (ő)?
 Hur arbetar hon?
 Hogyan dolgozik?
 Hon är flitig.
 Szorgalmas.
 Hon arbetar flitigt.
 Szorgalmasan dolgozik.
 Flickan är vacker.
 A lány szép.
 Flickan spelar vackert
 A lány szépen játszik.

Figyelem!!!

 Det här är en bra bok.
 Ez egy jó könyv.
 Han läser bra.
 Jól tanul.

3. A beszélt nyelvben a mozgást jelentő igék elhagyhatók, ha skamåstevill (fog, kell, akar) segédigék után következnek.

Jag ska gå ut nu. (Most ki/el fogok menni). → Jag ska ut nu.
Måste du åka hem redan? (Már haza kell menned?) → Måste du hem redan?

4. Jegyezd meg a következő kifejezéseket:


Han kommer till staden i dag. - Ma jön a városba.
Kommer du hem? - Jösz haza?
Pojken blir flitig. - A fiú szorgalmas lesz (szorgalmassá válik).
Barnen blir stora. - A gyerekek megnőnek (naggyá válnak).
Jag är hungrig. - Éhes vagyok.
Jag är törstig. - Szomjas vagyok.


+ feladatok: