2018. április 13., péntek

Svéd nyelv I. kötet 7. lecke


Herr Nilsson kan köra bilHanganyag:Szószedet, nyelvtan:


 kan
 tud, képes valamire
 köra, kör
 vezet (autót)
 ett körkort, -et, -
 jogosítvány
 få, får
 -hat /-het, kap
 vill
 akar
 inte heller
 nem is
 åka, åker
 megy valamivel
 en buss, -en, -ar
 busz
 åka buss
 busszal
 gärna
 szívesen
 ett arbete, -t, -n
 munka
 måste
 kell
 tvätta, tvättar
 mos
 ska(ll)
 kell, akar (jövő idő)
 i dag
 ma
 hjälpa, hjälper
 segít
 en vindruta, -n, -or
 szélvédő
 koka, kokar
 főz
 kaffe, -t
 kávé
 öppna, öppnar
 kinyit
 ropa, ropar
 kiabál, kiált
 komma, kommer
 jön
 in
 be
 dricka, dricker
 inni
 genast
 azonnal
 tycka, tycker
 szeret
 sedan
 azután
 sitta, sitter
 ül
 röka, röker
 dohányzik
 en cigarett, -en, -er
 cigaretta


1. az ige szótári alakja és jelen ideje 

  Az ige szótári alakja a főnévi igenév, ami általában a-végződésű, kivéve az egyszótagú igéket.

          arbeta - dolgozni, tvätta - mosni, säga - mondani
          se - nézni, gå - menni, bo - lakni

A jelen idejű alakok végződése -ar, -er, -r, vagy végződés nélküliek:

          tvätta - tvättar, hjälpa - hjälper, bo - bor, köra - kör

Figyelj: rendhagyóan ragozódnak a következő igék:

          är (létige) - vara (szótári alakja),
          har (birtokol) - ha (szótári alakja)

2. segédigék

A "kan, vill, ska(ll), måste" igéket segédigéknek nevezzük, mivel azokat általában nem használhatjuk önmagukban, a főige főnévi igenévi alakja nélkül.

 kan
 képesség, lehetőség
 Jag kan läsa.
 Jag kan inte komma.
 vill
 akar
 Jag vill gå ut.
 ska(ll)
 jövő időt fejez ki
 Du skall hjälpa pappa.
 Skall du resa till landet?
 Han skall komma i dag.
 måste
 kell, szükséges
 Jag måste tvätta bilen.

Figyelj: a "får" igét önmagában és segédigeként is használhatjuk (más-más jelentéstartalommal):

          Får jag en smörgås? - Kapok egy szendvicset?
          Jag får inte köra bil. - Nem tudok autót vezetni.

A "kan" ige is megjelenhet egymagában:

          Kan du stycket?

3. Gyakran a határozatlan névelő elmarad olyan esetekben, amikor arra lehet következtetni, hogy abból a bizonyos dologból nem lehet, csak egy példány:

          Han har körkort. - Van egy jogosítványa (nem lehet neki több egynél)


4. Figyelj arra, hogy a névszó névelő nélkül áll, és a hangsúly a második szón van a következő szerkezetű kifejezéseknél:

          köra bil, köra moped
          åka buss, åka tåg
          spela boll, spela kort
          röka pipa                                             (DE: röka en cigarett)


+ feladatok: