Finn nyelv kezdőknek

Ezek a leckék egy olyan nyelvkönyv alapján készültek, amely a 80-as években jelent meg Finnországban, angol nyelven (a finn nyelvi részek természeten finnül). Mostanában sikerült megszerezni hozzájuk a hangzó anyagot is.

Finn nyelv kezdőknek leckéi:

1. lecke: Mikä tämä on?
 • Mi ez? Mi az? Ki ez? Ki az?
 • Számok 1-15-ig, számolás alapműveletekkel.
 • A finn ABC
2. lecke: Millainen tämä on?
 • A kijelentő és kérdő mondatok szórendje.
3. lecke: Hei, Anna!
 • Bemutatkozás
 • Létige ragozása egyes szám első és második személyben
 • Igenlő és tagadó válaszok
4. lecke: Hyvää päivää
 • Elbúcsúzás
 • Tegezés és magázás
 • Magánhangzó harmónia
5. lecke: Mikä sinun nimesi on?
 • Bemutatkozás bővebben
 • Birtokos személyragok
 • Felszólító mód (egyes számban)  
6. lecke: Mikä Liisan puhelinnumero on?
 • Kérdőszavak, kérdőmondatok
 • Birtokos eset egyes száma = a névszók 2. szótári alakja
7. lecke: Paljonko sanakirja maksaa?
 • Vásárlás
 • Felszólító mód
8. lecke: Oikealla ja vasemmalla
 • Útbaigazítás
 • Adessivus, azaz a "valahol", "valamin" kifejezése
9. lecke: Onko sinulla rahaa?
 • Személyes névmások
 • Birtokviszony kifejezése adessivusszal
10. lecke: Missä te asutte?
 • Inessivus, azaz belső helyhatározó eset (-ssa/-ssä)
 • Igék jelen idejű ragozása
11. lecke: Mitä te teette?
 • Fokváltakozás az igeragozásban
 • Jövő idő kifejezése
12. lecke: James ja Jamesin naapurit
 • Névszók többes szám
 • Jelen idejű igék tagadó alakja
13. lecke: Salaisuus
 • Az allativus és az ablativus - azaz a "valahová" és a "valahonnan" kifejezése
14. lecke: Ravintolassa on hyvää kalaa
 • Partitívusz, azaz a részelő eset
15. lecke: Vaikea asiakas
 • Megszámlálható és megszámlálhatatlan dolgok.
16. lecke: Kuinka monta?
 • Vásárlás. Az egyes partitívusz és a tőszámnevek.
17. lecke: Jamesilla on radio, mutta ei televisiota
 • Egzisztenciális mondattípus
 • Birtokviszony kifejezése
18. lecke: Toinen vaikea asiakas
 • Másik nehéz ügyfél
19. lecke: Bussissa ja raitiovaunussa
 • Illatívusz, azaz a "valahová", "valamibe" kifejezése
 • Sorszámnevek
 • Szükségesség kifejezése
20. lecke: Tapaaminen kadulla
 • Idő kifejezése
 • Elatívusz, azaz a "valamiből" kifejezése
21. lecke: Kauppatorilla
 • Vásárlás a piacon
 • Többes partitívusz
22. lecke: Mitä nämä ovat?
 • Állatvilág
 • "Mik ezek?" "Milyenek ezek?" - típusú mondatok
23. lecke: Matin päiväohjelma 1.
 • Napirend
 • Idő kifejezése 
 • "k p t" váltakozás, vagyis fokváltakozás
24. lecke: Matin päiväohjelma 2.
 • Napirend folytatása
 • "syömään, syömässä" - képzése, használata
 • A külső és belső helyviszonyt kifejező ragok rendszere
25. lecke: Muistatko sinä minut vielä?
 • Találkozás
 • Akkuzatívusz, vagyis a tárgyeset különleges esetei
26. lecke: Liisa lähtee matkalle
 • A tárgy határozottságának kifejezése a főnevek esetében.
 • Mennyi ideig? Meddig? Mióta? Milyen gyakran? (idő kifejezése)
27. lecke: Viime viikonloppu
 • Egyszerű múlt képzése
 • Külső és belső helyhatározók használata a helységneveknél
 • Segédtábla a múlt idő képzéséhez
28. lecke: Puhelinkeskustelu
 • Az igék törzsalakjai
 • Segédigék
 • Feltételes mód, jelen idő
29. lecke: Liisa ja Kalle katselee perhekuvaa
 • Birtokos személyragok  és használatuk
 • Néhány ige, aminek kötelező partitívusz vonzata van
30. lecke: Katsokaa tänne ja hymyilkää
 • A felszólító mód tagadó alakjainak képzése
 • Birtokos esetet vonzó névutók
31. lecke: Kun bussi ei tullut
 • Az egyszerű múlt idő tagadó alakja
 • A "joka" relatív névmás használata
32. lecke: Vaatteita ostamassa 1.
 • A melléknév középfoka
 • Az -i végű névszók és melléknevek
33. lecke: Vaatteita ostamassa 2.
 • A többes szám birtokos esete
 • Felszólító mód - tehdään! (csináljuk!)
34. lecke: Mäkiset ovat kutsuneet vieraita
 • Befejezett jelen (Perfect tense)
 • A létige (olla) helyzete a mondatban állítmányi névszóként
35. lecke: Millerit vuokraavat huoneiston
 • A főnevek többes száma, helyhatározó esetek
36. lecke: Vuodenajat ja sää
 • Dátumok és más idő-kifejezések. 
 • Egyes szám harmadik személy használata a személytelenség kifejezésénél.
 • A "huone", "haluta" és "merkitä" típusú szavak használata.
37. lecke: Katsellaanpa Helsinkiä
 • A melléknevek felsőfoka
 • Elöljárószók és névutók
 • A főnevek többes száma, helyhatározó esetek 2
38. lecke: Mikko Laakso on sairaana
 • Szükségességet kifejező szavak, szerkezetek
 • Esszívusz - állapotot kifejező eset használata, képzése
 • A beszélt nyelv és az irodalmi nyelv közötti különbségek
39. lecke: Heikki ja Betty menevät illalla ulos
 • A teljes (konkrét) tárgy
 • A transzlatívusz képzése és használata
40. lecke: Jane tutustuu Lehtisen perheeseen
 • Hogyan ragozzuk a főnevet, ha birtokos személyrag is van a végén
 • "Szeretik egymást" kifejezése (kölcsönös névmás)
 • Az igék "régmúlt" ragozása
41. lecke: Lähikuvassa Kotilaiset
 • A jelen és a múlt idejű cselekvő melléknévi igenév
 • Néhány dolog a -nen végű szavakról
 • A "kukaan" névmás (valaki)
42. lecke: Mitä Kotilaiset ovat tekemässä
 • A főnévi igenév harmadik alakja (tekemässä, tekemään, tekemästä)
 • Az -as (-äs) végű szavak ragozása
 • "mikään" névmás jelentése
43. lecke: Meidän olisi pitänyt lähteä ajoissa
 • Feltételes mód, múlt idő (perfect)
 • "tehdäkseen" = abból a célból, hogy ...
 • kumpikin (molemmat), ei kumpikaan, jompikumpi
44. lecke: Heinäkuussa lähdetään mökille
 • A finn személytelen (passzív) szerkezet