2018. július 30., hétfő

Többes szám genitivus


TÖBBES SZÁM BIRTOKOS ESET (GENITIVUS)

Végződések: -en, -den = -tten, -ten   (poiki-en, mai-den ~ mai-tten, nais-ten)

Ha a többes partitívuszt megfelelően tudod képezni, akkor a többes genitivus képzése is könnyebben fog menni a  következő szabály alapján:
1. A többes partitívusz végződése: a / ä → a többes genitivus végződése: en

taloj-a
 taloj-en
 tyttöj-ä
 tyttöj-en
 pöyti-ä
 pöyti-en
 pankkej-a
 pankki-en
 järvi-ä
 järvi-en
 vaikeuksi-a
 vaikeuksi-en
 avaimi-a
 avaimi-en
 pelaaji-a
 pelaaji-en
 ohjelmi-a
 ohjelmi-en

Figyelj! pankki-szavak többes tövében lévő e kiesik a többes genitivusban:
          pankkej-a > pankki-en, kaupunkej-a > kaupunki-en 

Figyelj! Ha a szó szótári alakjának végén -i van, a többes genitivus -en végződését egyenesen a szó egyes számú szótári alakjának végéhez is illeszthetjük:

 pankki
 pankki-en
 lapsi
 lapsi-en
 tomaatti
 tomaatti-en
 uusi-
 uusi-en
 lehti
 lehti-en
 hotelli
 hotelli-en
 joki
 joki-en
 lääkäri
 lääkäri-en

2. A többes partitívusz végződése: ta / tä → a többes genitivus végződése: den / tten

 mai-ta
 mai-den, mai-tten
 venei-tä
 venei-den, venei-tten
 korkei-ta
 korkei-den, korkei-tten
 opiskelijoi-ta
 opiskelijoi-den, opiskelijoi-tten
 kaverei-ta
 kaverei-den, kaverei-tten
 mansikoi-ta
 mansikoi-den, mansikoi-tten
 laatikoi-ta
 laatikoi-den, laatikoi-tten

Figyelj! -den = -tten
 
A -den végződést mindig helyettesíthetjük -tten végződéssel.
Tehát mondhatjuk két módon is: näiden maiden = näitten maitten

A szavak többes genitivusának végződése a szó tövében lévő magánhangzóból is látszik, a következő szabályok szerint:
·         Ha kétszótagó szó egyes tövének végén egy magánhangzó van, akkor a többes genitivus végződése → -en:
 tyttö
 tyttö-nä
 tyttöj-ä
 tyttöj-en
 pöytä
 pöytä-nä
 pöyti-ä
 pöyti-en
 kirja
 kirja-na
 kirjoj-a
 kirjoj-en

·         Ha kétszótagú szó egyes tövének végén két magánhangzó van, a többes genitivus végződése → -den ~ -tten:
 huone
 huonee-na
 huonei-ta
 huonei-den, huonei-tten
 rikas
 rikkaa-na
 rikkai-ta
 rikkai-den, rikkai-tten
 kaunis
 kaunii-na
 kaunii-ta
 kaunii-den, kaunii-tten
 radio
 radio-na
 radioi-ta
 radioi-den, radioi-tten

·         Ha többszótagú szavak többes tövében egy magánhangzó van (-i), a többes genitivus végződése → -en:
 opettaja
 opettaji-a
 opettaji-en
 ohjelma
 ohjelmi-a
 ohjelmi-en
 ystävä
 ystävi-ä
 ystävi-en

·         Ha többszótagú szavak többes tövében két magánhangzó van (diftongus), a többes genitivus végződése → -den ~ -tten:
 opiskelija
 opiskelijoi-ta
 opiskelijoi-den, opiskelijoi-tten
 peruna
 perunoi-ta
 perunoi-den, perunoi-tten
 ravintola
 ravintoloi-ta
 ravintoloi-den, ravintoloi-tten
 vaikea
 vaikei-ta
 vaikei-den, vaikei-tten

Figyelj! Az olyan többszótagú szavaknak, amiknek két többes partitívuszi végződése is lehet, természetesen három genitivusi végződése is lehetséges:

 omena
 omenia, omenoita
 omenien, omenoiden, omenoitten
 laatikko
 laatikkoja, laatikoita
 laatikkojen, laatikoiden, laatikoitten

3. A többes genitivus végződése lehet még → ten, ha a szónak mássalhangzós töve van:
A következő szótípusoknak az alapszabály szerint  a többes genitivusa -en, de emellett van még egy másik (sokkal általánosabb) többes genitivusi végződésük is → -ten:
  • kieli-szavak: kiel-ten ~ kieli-en, las-ten ~ lapsi-en 
  • nainen-szavak: nais-ten ~ naisi-en, suomalais-ten ~ suomalaisi-en 
  • más mássalhangzóra végződő szavak, mint például:
              mies > mies-ten ~ miehi-en, avain > avain-ten ~ avaimi-en
              vastaus > vastaus-ten ~ vastauksien, kerros > kerros-ten ~ kerroksi-en
Figyelj! Ezeknek a szavaknak a többes genitivusának végződését illeszthetjük
     a) a szó mássalhangzós tövéhez: kiel-tä → kiel-ten, nais-ta → nais-ten
     b) a szó erős többes tövéhez: kieli-ä → kieli-en, naisi-a → naisi-en

Ezekben a szótípusokban a többes genitivus -ten végződése a mai nyelvben sokkal általánosabb, mint az -en. Ha ezek a szavak összetett szavak előtagjai, akkor a többes genitivus végződése mindig -ten, például:

Luemme naistenlehtiä tai miestenlehtiä. - Női- és férfiújságokat olvasunk.
Tavaratalossa on nastenosasto, miestenosasto ja lastenosasto. - Az áruházban van női-, férfi- és gyerekosztály.
Raija on kieltenopettaja. - Raija nyelvtanár.
Pienten lasten vanhemmilla on paljon työtä. - A kicsi gyerekek szüleinek sok dolga van.
Mitä te tiedettä suomalaisten miesten ongelmista? - Mit tudtok a finn férfiak problémáiról?