2017. július 6., csütörtök

Finn nyelv kezdőknek 11. lecke

Mitä te teette? - Mit csináltok?

 Terve, Marja! Szia Marja!
 Hei, Kai! Szia Kai!
 Marja, tämä on amerikkalainen poika, James Brown. Marja, ő itt egy amerikai fiú, James Brown.
 Hei, James. Mitä sinä teet Suomessa? Szi, James. Mit csinálsz Finnországban?
 Minä olen opiskelija. Tanuló vagyok.
 Mitä sinä opiskelet? Mit tanulsz?
 Nyt minä opiskelen suomea. Minä olen suomen kielen kurssilla yliopistossa. Most finnül tanulok. Finn nyelvi kurzusra járok az egyetemre.
 No, opitko sinä. És, megy? (szó szerint: tanulod?)
 En tiedä Min olen vähän laiska. Nem tudom, kicsit lusta vagyok.
 Kyllä, hän oppii. Hän puhuu jo aika hyvin. Igen, megy neki. Már elég jól beszél.
 Niin puhuu. No, onko suomi helppo vai vaikea kieli? Igen (jól) beszél. Na, könnyű, vagy nehéz nyelv a finn?
 Minusta aika vaikea. Szerintem elég nehéz.
 James on myös työssä. James dolgozik is.
 Mitä hän tekee? Mit csinál?
 Hän opettaa englantia kielikoulussa. Angolt tanít egy nyelviskolában.
 Vai niin! Oletko sinä hyvä opettaja? Vagy úgy! Jó tanár vagy?
 En tiedä. Minä toivon niin. Nem tudom. Remélem igen.

kyllä / niin - igen (helyeslés kifejezése)
Asutteko te Oulussa? Asun (kyllä). Kyllä (asun).
Oulussako te asutte? Oulussa. Niin (asun).
Te asutte Oulussa. Niin asun.
Milloin teillä on suomen kurssi? - Mikor van finn órátok?
Maanantaina ja keskiviikkona. - Hétfőnként és szerdánként.
Luulen, että tuo kasetti maksaa 5,-. - Úgy gondolom, hogy az a kazetta 5,- €-be kerül.
Minusta se on kallis kasetti. - Szerintem az egy drága kazetta.

Nyelvtan:
Az igék fokváltakozása:

  ottaa - vesz  tietää - tud
 otan veszek tiedän tudok
 otat veszel tiedät tudsz
 ottaa vesz tietää tud
 otamme veszünk tiedämme tudunk
 otatte vesztek tiedätte tudtok
 ottavat vesznek tietävät tudunk

Az igék két csoportra oszlanak: egytövűek, kéttövűek.
Az egytövűeknek csak magánhangzós (teljes) töve van, a kéttövűeknek a magánhangzós tövön kívül mássalhangzós (csonka) tövük is van.
Egytövű az ige, amelynek a főnévi igeneve (infinitivus) -a/-ä vagy -da/-dä végződésű (kivétel: tehdä, nähdä), minden más ige kéttövű.

Az egytövű igék magánhangzós (teljes) tövét a főnévi igenév végződésével kapjuk meg.
sanoa → sano-; kysyä → kysy-
A kéttövű igék főnévi igenevéből csak a mássalhangzós (csonka) tövet lehet megkapni:
olla → ol-; mennä → men-
Megfigyelhető, a -la/-lä, -na/-nä, -ra/-rä végű igék teljes töve e-re végződik, a -ta/-tä végűekben más tőhangzók is előfordulhatnak (a, ä, e).
olla → ole-; mennä → mene-

A fokváltakozásnál az igetövek erős foka váltakozik a gyenge fokkal:


  ige
 erős fok - gyenge fok főnévi igenév egyes szám
 első személy
I.  pp  :  p oppia opin
tt  :  t ottaa otan
kk  :  k säikkyä säikyn
 II.  mp  :  mm ampua ammun
 nt  :  nn kantaa kannan
 lt  :  ll vaeltaa vaellan
 rt  :  rr kertoa kerron
 nk  :  ng tunkea tungen
 III.  p  :  v       repiä revin
 t  :  d tietää tiedän
 k  :  Ø lukea luen
 lke  :  lje sulkea suljen
 rke  :  rje särkeä särjen

A fokváltozós igék ragozásakor figyelni kell arra, hogy az egyes és többes szám 3. személy mindig erős fokban van:
otan, otat, ottaa, otamme, otatte, ottavat
opin, opit, oppii, opimme, opitte, oppivat

A Praesens (jelen idő) nemcsak a jelen időt fejezi ki, hanem a jövő idejű cselekvést (futurum) is, akárcsak rendszerint a magyarban.

Olvasmány:
Tuolla tulee Niina. Hän on nuori koulutyttö.
- Hei, Niina! Mitä kuuluu?
- Kiitos, oikein hyvää.
- Sinulla on nyt loma. Kiva, saat olla laiska.
- Miinkö sinä luulet?
- Mitä, oletko sinä työssä?
- En minä ole työssä. Mutta sinä tiedät, että minä olen myös balettikoulussa. Ja siellä on nyt kymmenen päivää ranskalaisen opettajan balettikurssi.
- Vai niin! No, onko kurssi helppo vai vaikea?
- Minusta aika vaikea, mutta hyvin hauska.
- Millainen tämä sinun ranskalainen opettajasi on?
- Hän on fantastinen! Tiedätkö: hän puhuu vain ranskaa, ja me puhumme vain suomea ja englantia. Mutta me ymmärrämme aina, mitä hän tekee ja mitä hän haluaa. Me tanssimme viisi tuntia päivässä. Minä luulen, että me opimme tällä kurssilla paljon kymmenessä päivässä.
- Onko kurssi kallis vai halpa?
- Kyllä se minusta on kallis kurssi. Mutta minulla on stipendi.
- Vai niin. Sinä olet sitten hyvä tanssija.
- Minä toivon, että olen kerran hyvä tanssija. Mutta nyt olen vielä aika hono.

Szavak:

 aika eléggé
 helppo (helpon) könnyű
 henkilö személy
 jo már
 koulu (koulun) iskola
 laiska (laiskan) lusta
 milloin? mikor?
 minusta szerintem
 opettaa (opetan, opetat, opettaa,
opetamme, opetatte, opettavat)
 tanít
 opiskella (opiskele/n-t-e-mme-tte-vat) tanul
 oppia (opin, opit, oppii,
opimme, opitte, oppivat)
 megtanul
 tehdä (teen, teet, tekee,
teemme, teette, tekevät)
 csinál
 terve (terveen) egészséges
 toivoa (toivo/n-t-o-mme-tte-vat remél
 työ (työn) munka
 olla työssä dolgozik
 vaikea (vaikean) nehéz
 kasetti (kasetin) kazetta
 kerran egyszer
 stipendi (stipendin) ösztöndíj
 tuoli (tuolin) szék