2017. július 6., csütörtök

Finn nyelv kezdőknek 2. lecke

Millainen tämä on? - Milyen ez?

 Millainen poika on? Milyen a fiú?
 Hän on pieni. Mies on iso. (Ő) kicsi. A férfi nagy.
 Millainen tyttö on? Milyen a lány?
 Hän on nuori ja kaunis.
 Nainen on vanha ja sairas.
 Fiatal és szép.
 Az asszony öreg és beteg.
 Millainen talo on? Milyen a ház?
 Se on vanha. Auto on uusi. Régi. Az autó új.
 Onko se hyvä? (Az) jó?
 On. Igen.
 Onko tämä hyvä radio? Ez egy jó rádió?
 Ei (ole). Se on huono. Nem. Ez rossz.

Kysymys: Mikä päivä tänään on? - Milyen nap van ma?
Vastaus: Tänään on tiistai. - Ma kedd van.

Nyelvtan:
A finn nyelvben nincsenek nemek (hímnem, nőnem, semlegesnem). A "hän" (ő) személyes névmást csak emberekre használjuk, a "se" (az) pedig állatokra, vagy élettelen tárgyakra utal.
A finn nyelv az angolra, vagy a németre hasonlít abban a tekintetben, hogy a mondat tartalmaz igét, akkor is, amikor a magyar megfelelőjében nem használunk.
          Millainen poika on? - Milyen a fiú?

Szórend a mondatokban:
a) Mikä tämä on? - Mi ez?
Amikor egy kérdés kérdőszóvak kezdődik, a szórend ugyanaz, mint a kijelentő mondatban.
b) Onko Helsinki kaunis? - Szép-e Helsinki?
Amikor egy kérdés igével kezdődik, a szórend megfordul és egy kérdőszócska illesztődik az igéhez: -ko vagy -kö, a szó hangrendjétől függően.

Kijelentő mondatban: alany - állítmány (Hän on pieni.)
Kiegészítendő kérdő mondatban: kérdőszó - alany - állítmány (Millainen hän on?)
Eldöntendő kérdő mondatban: állítmány (+ ko/kö) - alany (Onko se hyvä?)

Válasz egy feltett kérdésre:
Igenlő rövid válasz: On. (teljes válasz: Kyllä, se on hyvä.)
          Itt az "on" a létige (olla) megfelelő alakja. Ebben az esetben igent jelent.
          Az "igen" egyébként finnül: kyllä
Tagadó rövid válasz: Ei. vagy Ei ole. (teljes válasz: Ei, se ei ole hyvä.)
          Itt az "ei" a létige tagadó alakja. "Nem"-et jelent.
          Érdekesség, hogy külön az a szó, hogy "nem", nincs a finnben.

Itt jegyezném meg, hogy a kérdőmondatok nem emelkedő hanglejtésűek, mint a magyarban. Ugyanúgy ereszkedőek, mint a kijelentő mondatok. Honnan lehet mégis tudni, hogy kérdésről van szó? Vagy kérdőszóval kezdődik a mondat, vagy a -ko/-kö kérdőszócska megjelenik a mondatban valamelyik szóhoz hozzákapcsolva. 

Ez a szócska bármilyen szóhoz hozzáilleszthető, nem csak igéhez:
Minäkö? - Én?
Tämä poikako? - Ez a fiú?
Tänäänkö? - Ma?
Egyfajta speciális hangsúlyt is létre tud hozni, mint például ebben a három mondatban:
Onko hän sairas?
Hänkö on sairas?
Sairasko hän on?
Mind a három mondat mondat azt jelenti, hogy "Ő beteg?"
A "se" névmást olyankor is használhatjuk, amikor el akarjuk kerülni a szóismétlést, és egy már korábban elhangzott szóra akarunk visszautalni.
          Millainen talo on? Se on vanha.

Olvasmány:
Mikä tämä on? Se on radio. Onko se uusi? Ei, se on vanha. Mikä tuo on? Se on televisio. Millainen se on? Se ei ole hyvä, se on huono. Millainen talo on? Se on pieni. Se ei ole iso talo. Onko tämä huone iso? Ei ole. Onko se kaunis? On. Onko tuo auto uusi? On, se auto on uusi ja hyvä. Onko kuva kaunis? Ei ole. Mikä tuo on? Se on vanha pieni kauppa. Millainen tämä poika on? Hän on nuori. Tuo mies on vanha ja sairas. Nainen on kaunis.
Mikä päivä tänään on, tiistaiko? Ei, tänään on maanantai.

Szavak:

 ei, ei ole nem, nincs
 huono rossz
 hyvä jó
 hän ő
 iso nagy
 ja és
 kaunis szép
 -ko (-kö) -e (kérdőszó)
 millainen? milyen?
 nuori fiatal
 pieni kicsi
 sairas beteg
 uusi új
 vanha öreg, régi
 kysymys kérdés
 tiistai kedd
 vastaus válasz