2018. július 30., hétfő

A névszók ragozási típusai


SZÓTŐ

A finn nyelv szavait úgy ragozhatjuk, hogy a szóhoz végződéseket illesztünk. A szónak azt az alakját, amihez a végződést rakjuk, szótőnek hívjuk.

 szótári alak
 
 + végződés

 tyttö
 tytö-
 + stä
 tytöstä
 nainen
 naise-
 + lla
 naisella
 rakas
 rakkaa-
 + lle
 rakkaalle

Gyakran a szó töve ugyanolyan, mint a szó szótári alakja:
 talo
 talo-
 + ssa
 talossa
 kissa
 kissa-
 + sta
 kissasta
 päivä
 päivä
 + llä
 päivällä

Néha a szótő némileg különbözik az szótári alaktól:
 huone
 huonee-
 + ssa
 huoneessa
 lapsi
 lapse-
 + n
 lapsen
 ihminen
 ihmise-
 + t
 ihmiset

Egy szónak lehet két különböző töve is:
          gyenge magánhangzós tő: (tyttö →) tytö-llä
          erős magánhangzós tő: tyttö-ä
          magánhangzós tő: (kieli→) kiele-n
          mássalhangzós tő: kiel-tä

Mindegyik szónak van magánhangzós töve, amihez hozzáillesztjük szinte az összes esetragot. Erre gondolunk, amikor a "szótő" kifejezést használjuk.
 
Vannak olyan esetek, amikor a végződést a szó mássalhangzós tövéhez illesztjük:
          szótári alak:             pieni, nainen
          szótő:                     piene-, naise-
          egyes partitivus:    pien-tä, nais-ta

A főneveket csoportosítani szokás aszerint, hogy a szónak milyen a szótári alakja, a szótöve és  az egyes partitivusi alakja.

A főnevek három fontos alakja, amit meg kell tanulni, tehát a következő:
          egyes szám alanyeset, vagyis a szótári alak     kieli, nainen, tyttö
          szótő                                                        kiele-, naise-, tytö-
          egyes szám partitivus                               kiel-tä, nais-ta, tyttö-ä

A főnevek többes tövében a többes szám jele az i, ami megváltoztathatja a szótő utolsó magánhangzóját (lásd Főnevek többes száma című részt):
          naise-sta → naisi-sta, panki-ssa → pankei-ssa,
          kissa-lla → kissoi-lla, koira-lla → koiri-lla

A finn főneveket szótípusokra oszthatjuk a szerint, hogy milyen módon ragozódnak, vagyis milyen a szó töve.
 
A csoportosítás kiindulópontja a szó szótári alakja (alanyesete), a szó töve, és a szó egyes számú partitivusa.

A szavakat két alapcsoportba lehet osztani:
Magánhangzóra végződő szavak: talo, tyttö, poika, kesä, lehti, kieli, uusi, huone
Mássalhangzóra végződő szavak: nainen, työtön, kaunis, olut, jäsen, sisar

Különleges szótípusba tartoznak a kolmas (lásd Számnevek), suurempi és suurin (lásd Melléknevek fokozása) szavak.

A következő felsorolásban először a szavak kulcsalakjai szerepelnek:
          alanyeset: PANKKI, szótő: PANKKI-n, egyes partitivus: PANKKI-A

Ezután látható az szó összes egyes számban használatban lévő esetragja, a következő módon:
     nominativus, partitivus, illativus, essivus
     genitivus, inessivus, elativus, adessivus, ablativus, allativus, translativus

Így látjuk, hogy abban a szótípusban melyik tőhöz milyen végződést illesztünk.

.