2018. július 30., hétfő

Névszók ragozása


A finn nyelvben 14 tényleges esetalak van, valamint van a tárgynak egy sajátos alakja, az accusativus. Csak a személyes névmásoknak (minu-t, meidä-t) és a kérdőnévmásoknak (kene-t) vannak saját accusativus jelük. A többi szó accusativusa ugyanaz, mint az egyes nominativus, genitivus, vagy a többes nominativus (lásd: Tárgy című rész).

A legtöbb esetalaknak egy végződése van, ami általában ugyanaz egyes és többes számban is. Az egyes szám alanyesetnek, vagyis a szó szótári alakjának nincs végződése.

Figyelj! A magánhangzóharmónia miatt a végződéseknek két variánsa lehet:
          taloa - peliä, maata - työ, talossa - työssä

Az egyes és többes szám partitivusnak és illativusnak, valamint a többes genitivusnak többfajta végződése lehet:
          partitivus: poika-a, maa-ta, huone-tta
          illativus: talo-on, huonee-seen, maa-han, taloi-hin, huonei-siin, elokuvi-in

Esetalakok és esetragok:

Esetalak
Egyes szám
Többes szám
Jelentése
 Nominatiivi
 poika
 pojat
 fiú, fiúk
 Partitiivi
 poikaa
 poikia


 maata
 maita


 huonetta
 huoneita

 Genetiivi
 tytön
 tyttöjen
 lányé, lányoké

 maan
 maiden, maitten
 földé, földeké

 miehen
 miesten
 férfié, férfiaké
 Akkusatiivi
 kirjan
 kirjat
 könyvet, könyveket

 kirja

 könyvet

 hänet

 őt
    



 Inessiivi
 talossa
 taloissa
 házban
 Elatiivi
 talosta
 taloista
 házból, házakból
 Illatiivi
 taloon
 kuviin
 házba, képekbe

 maahan
 maihin
 fölbe, földekbe

 huoneeseen
 huoneisiin
 szobába, szobákba
    



 Adessiivi
 kadulla
 kaduilla
 utcán, utcákon

 kadulta
 kaduilta
 utcáról, utcákról

 kadulle
 kaduille
 utcára, utcákra
    



 Essiivi
 poikana
 poikina
 fiúként, fiúkként
 Translatiivi
 pojaksi
 pojiksi
 fiúvá, fiúkká
    



 Abessiivi
 rahatta
 rahoitta
 pénz nélkül
 Instruktiivi
 jalan
 omin silmin
 gyalog, saját szemével


 mukavine lapsineni
 a kedves gyerekemmel 
(gyerekeimmel)

Egyes számú esetalakok 
- az egyes szám alanyesetnek nincs végződése, ez a szó szótári alakja
- az esetragokat általában a magánhangzós tőhöz illesztjük

 a szó szótári
 a szó töve
  Egyes számú esetalakok


 katto
 kato-
 katon
 Genetiivi

 pankki
 panki-
 pankissa
 Inessiivi

 lehti
 lehde-
 lehdestä
 Elatiivi

 kieli
 kiele-
 kielellä
 Adessiivi

 uusi
 uude-
 uudelta
 Ablatiivi

 vaate
 vaattee-
 vaatteelle
 Allatiivi

 nainen
 naise-
 naiseksi
 Translatiivi

 koti
 kodi-
 koditta
 Abessiivi


- az essivus -na, -nä végződését mindig az erős tőhöz illesztjük:
 tyttö
 tyttö-
 tyttönä
 lehti
 lehte-
 lehtenä
 äiti
 äiti-
 äitinä
 uusi
 uute-
 uutena

- az -n végződését majdnem mindig  a szó többes tövéhez illesztjük:
 omat
 omi-lla
 omin
(omin silmin =
 saját szemével)
 silmät
 silmi-llä
 silmin
 rakkaat
 rakkai-ta
 rakkain
(rakkain terveisin =
szívélyes üdvözlettel)
 terveiset
 terveisi-ä
 terveisin


- a komitativus -ne végződését a szó erős többes tövéhez illesztjük:
 vanha
 vanhoi-
 vanhoine
 (vanhoine poikineni =
az idősebbik fiammal,
az idősebbik fiaimmal)
poika
 poiki-
poikine +
possessiivi suffiksi
 kapea
 kapei-
 kapeine
(kapeine katuineen =
szűk utcájával,
szűk utcáival)
katu
katui-
katui +
 possessiivi suffiksi

Figyelj! A fordításkor egyes és többes számmal is fordíthatjuk,  mivel a finn alak nem tesz különbséget egyes és többes szám között ennél a ragozásnál, hiszen mindig a többes tőhöz illeszti a végződést. A szövegkörnyezettől függ, hogy épp mire fordítjuk a kifejezést, vagy a szót.
- a partitivusnak és az illativusnak nem csak egyfajta végződése lehetséges.

Most példák következnek arra, hogyan képezzük a szavak különféle esetalakját.
A többes szám esetalakjait a „Névszók többes száma” című részben kerül bemutatásra.
Az accusativusról a „Tárgy” című részben lesz majd szó.

Nominativus - Alanyeset

Genitivus - Birtokos eset 

Partitivus - Részes eset 

Inessivus 
Elativus          (belső helyhatározó esetek)
Illativus

Adessivus
Ablativus          (külső helyhatározó esetek)
Allativus

Essivus     (valamiként, valamikor)

Translativus     (valamivé, valakivé, valamiért, valamennyi időre)

Abessivus     (valami nélkül)

Instruktivus     (valamilyen módon)

Komitativus     (valakivel együtt)


Lássunk egy összesítő táblázatot, amelyben a legáltalánosabb ragozott alakok vannak, a leggyakoribb szótípusok esetében.


Nominatiivi katto pankki joki kieli taide nainen rakas vastaus
Partitiivi katto-a pankki-a joke-a kiel-tä taide-tta nais-ta rakas-ta vastaus-ta
Genetiivi kato-n panki-n joe-n kiele-n taitee-n naise-n rakkaa-n vastaukse-n
Inessiivi katossa pankissa joessa kielessä taiteessa naisessa rakkaassa vastauksessa
Elatiivi katosta pankista joesta kielestä taiteesta naisesta rakkaasta vastauksesta
Illatiivi kattoon pankkiin jokeen kieleen taiteeseen naiseen rakkaaseen vastaukseen
Adessiivi katolla pankilla joella kielellä taiteella naisella rakkaalla vastauksella
Ablatiivi katolta pankilta joelta kieleltä taiteelta naiselta rakkaalta vastaukselta
Allatiivi katolle pankille joelle kielelle taiteelle naiselle rakkaalle vastaukselle
Essiivi kattona pankkina jokena kielenä taiteena naisena rakkaana vastauksena
Translatiivi katoksi pankiksi joeksi kieleksi taiteeksi naiseksi rakkaaksi vastaukseksi

.