Finn nyelvtan

A nyelvtanuláshoz elengedhetetlen a nyelvtan átfogó ismerete. Olyan könyv, ami részletesen, összefoglaló jelleggel leírja a finn nyelv nyelvtanát, sajnos nem kapható nálunk. Finnországban van egy nagyon jó könyv, viszont az finnül van - még a nyelvtani magyarázat is. Hát, a kezdő nyelvtanulók nem sokra mennek egy ilyen könyvvel, hiszen ahhoz, hogy el tudják olvasni, tudniuk kellene finnül, ami ugye egy kezdőnél még nem megy ... szóval ördögi kör. Néhány fontosabb dolgot, összefüggést próbálok lefordítani és közreadni itt a blogban - persze csak annak, akit érdekel.

Bevezetés: A finn nyelv egy különleges nyelv

A névszók fokváltakozása

A névszók ragozási típusai, azaz a névszótípusok

A névszók ragozása

A névszók többes száma

A ragozott névszók használata

A melléknevek fokozása

A határozószó fokozása

A birtokos személyragok

A névmások

A számnevek

Az igék fokváltakozása (k, p, t -váltakozás)

Az igék ragozása

Az igeidők

Az igemódok

Az igék aktív és passzív alakjai

A 3. infinitív (főnévi igenév) és használata

A főnévi igenév (-minen)

A melléknévi igenév (partisiipit)

A mondat részei

A finn mondattípusok

Mondat + mondat

A toldalékszavak, partikulák

A szórend

Nincsenek megjegyzések: