2017. július 6., csütörtök

Finn nyelv kezdőknek 10. lecke

Missä te asutte?

 Missä te asutte, herra Lake? Hol laknak önök, Lake úr?
 Minä asun nyt Helsingissä. Mutta kotini on Skotlannissa (Englannissa, Amerikassa, New Yorkin valtiossa). Most Helsinkiben lakom, De az otthonom Skóciában van (Angliában, Amerikában, New York államban).
 Missä kaupungissa? Melyik városban?
 Edinburghissa. Se on Skotlannin pääkaupunki. Edinburghben. Ami Skócia fővárosa.
 Skotlanti on kaunis maa. Skócia szép ország.
 Niin on. Siellä on kiva asua. Így van. Jó ott lakni.
 Asuuko teidän perheenne myös Suomessa? Az ön családja is Finnországban lakik?
 Asuu. Me asumme täällä kaikki. Meillä on oikein mukava asunto. Igen. Mi mind itt lakunk. nagyon kényelmes lakásunk van.
 Missä teidän asuntonne on? Hol van az önök lakása?
 Töölössä, Hesperinkadulla. Töölőben, a Hesperinkatu-n.
 Vai niin! Siellä asuvat myös Juhani ja Riitta Metsä. Vagy úgy! Juhani és Riita Metsä is ott laknak.
 Niin, he asuvat samassa talossa. Heillä on kaunis koti. Juhani Metsä on hyvä ystäväni. Hän on oikein mukava ihminen. Aha, ugyanabban a házban laknak. Szép lakásuk van. Juhani Metsä a jó barátom. Nagyon kellemes ember.

tuolla / siellä - ott, abban / ott, abban
Missä Kalle on? Tuolla. - Hol van Kalle? Ott.
Missä Maija on? Teatterissa. Siellä on Hamlet. - Hol van Maija? Színházban. Ott (most) a Hamlet van.
Mitä merkitsee metsä? Se merkitsee "erdő". - Mit jelent az, hogy "metsä"? Azt jelenti, hogy "erdő".

Nyelvtan:
Belső helyhatározó, inessivus:
A finn szemlélet az inessivus ragos alakokkal a belső helyviszonyt hangsúlyozza, és gyakrabban használ belső helyragokat, mint a magyar.

 talo ház talossa házban
 metsä erdő metsässä erdőben
 Suomi Finnország Suomessa Finnországban
 uusi kauppa új bolt uudessa kaupassa új boltban

A ragok a névszók magánhangzós (genitívuszi) tövéhez járulnak, és a ragok előtt érvényesül a fokváltakozás. Gyakorlatilag a birtokos eset (genitivus) n-jének helyébe kell tenni a -ssa/-ssä ragot.
Jegyezd meg:

 mikä maa? missä maassa?
 tämä maa? tässä maassa?
 se maa. siinä maassa.

Missä sinä olet? - Hol vagy?
Missä huoneessa sinä olet? - Melyik szobában vagy?
A birtokos személyrag (possessiivi suffiksi) a rag után van:
Oletko siinä huoneessasi? - A szobádban vagy?
Istun autossani. - Az autómban ülök.
Gyakori hiba!!! Kurssi on Helsingissä yliopistossa. (Helsingin yliopistossa - helyett)
Ebben az esetben nem a jelzője a névszónak, tehát nem ragozódik vele együtt, hanem marad birtokos esetben. A mondat tehát helyesen:
          Kurssi on Helsingin yliopistossa.

Az igék jelen idejű ragozása:

  asua  tulla
 asun lakok tulen jövök
 asut laksz tulet jössz
 asuu lakik tulee jön
 asumme lakunk tulemme jövünk
 asutte laktok tulette jöttök
 asuvat laknak tulevat jönnek

Az igei személyragok az igék magánhangzós (teljes) tövéhez járulnak. Az egyes szám 3. személyt a rövid magánhangzóra végződő tőnél a magánhangzó megnyújtásával képezzük.
A hosszú magánhangzóra vagy kettőshangzóra végződők egyáltalán nem kapnak ragot, a 3. személy az utóbbiakban tehát azonos a tővel. A fokváltakozásos igetövek egyes és többes szám 3. személyében nincs fokváltakozás.
(A jelen idejű igék tagadó alakjáról a 12. leckében olvashatsz.)

Jelen idejű ragozás a különböző típusú igéknél:
voida - voin, voit, voi, voimme, voitte, voivat
     saada
puhua - puhun, puhut, puhuu, puhumme, puhutte, puhuvat
     asua, istua, katsoa, kirjoittaa (kirjoitan), laulaa, maksaa, ostaa,
     ottaa (otan), sanoa, soittaa (soitan), tanssia, tietää (tiedän), ymmärtää
tulla - tulen, tulet, tulee, tulemme, tulette, tulevat
     esitellä (esittelen), luulla, mennä, olla
haluta - haluan, haluat, haluaa, haluamme, haluatte, haluavat
merkitä - merkitsen, merkitset, merkitsee, merkitsemme, merkitsette, merkitsevät

Olvasmány:
On sunnuntai. Olemme Turun kaupungissa. Turku, vanha historiallinen kaupunki, on Timo Rautalan kotikaupunki. Istumme nyt Rautalan perheen kauniissa asunnossa Aurankadulla. Timo istuu pianotuolilla ja soittaa. Kenen sävellys tuo on? Beethovenin. Sävellyksen nimi on Kuutamosonaatti. Timo soittaa oikein hyvin. Hän on nuori, mutta hyvä pianisti. Hän soittaa paljon kotimaassa, Skandinaviassa ja myös Saksassa ja Englannissa.
- Kiitos Timo, sinä soitat kauniisti, sanon. Teidän kotinne on myös kaunis. Minä luulen, että Turussa on hauska asua. Niin on. Meillä on hyvä asunto, minulla on mukava perhe ja kaikki menee oikein mukavasti. Mutta yksi probleema (ongelma) meillä on. Minä voin olla niin vähän kotona. Sinä tiedät, että konserttimuusikko on menevä mies. Tänään olen täällä kotona Turussa, mutta huomenna soitan Savonlinnassa, keskiviikkona Kuopiossa, torstaina Oulussa, ja lauantaina minulla on konsertti Ruotsissa. Vaimoni ja poikani ovat paljon yksin. Minä soitan ja kirjoitan kyllä, mutta sinä ymmärrät, että se ei ole sama.
- Mutta on hauska, että saat soittaa niin paljon. Tämä sinun probleemasi ei ole vain sinun, se on tyypillinen muusikon probleema.
- Niin on.

Szavak:

 asua (asu/n-t-u-mme-tte-vat) lakik, él
 asunto (asunnon) lakás
 ihminen (ihmiset) ember
 kiva (kivan) jó
 metsä (metsän) erdő
 mukava (mukavan) kellemes, kényelmes
 niin aha, így, igen
 nyt most
 sama (saman) ugyanaz
 siellä ott
 vai niin vagy úgy!
 valtio (valtion) állam
 ystävä (ystävän) barát
 baari bár
 hauska kellemes, érdekes, mókás
 kotona otthon
 merkitä (merkitse/n-t-e
-mme-tte-vät
 jelent (valamit)
 sauna (saunan) szauna
 sohva (sohvan) dívány
 yksin egyedül